Ambassade Adres Openingstijden
India
(Nederland)


Klik hier voor:
- VISUM Application formulier I
- Undertaking formulier
- Declaration formulier- Supplementary formulier

Ambassade van India
Buitenrustweg 2
2517 KD Den Haag
070 346 9771 (algemeen)
www.indianembassy.nl

Visa verwerkings- en inlevercentrum
VFS Global 
Parkstraat 99
2514JH Den Haag
070-7508327
http://www.vfsglobal.com/india/

Ma t/m Vrij 09:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00


VANAF 28 APRIL 2014 MOET HET VISUM VOOR INDIA IVM BIOMETRISCHE GEGEVENS PERSOONLIJK AANGEVRAAGD WORDEN
WEL KUNNEN WIJ EEN CONTROLE VOORAF DOEN EN HET PASPOORT WEER OPHALEN EN AFLEVEREN

LET OP!

 1. Onder de pasfoto en uw handtekening op de eerste pagina, schrijft u de reisdata. Vertrek -en uitreisdata! Let op: vul uw VLUCHTdata in, dus als u eerder uit Nederland vertrekt dan uw bezoek aan India, schrijft u deze op.’
 2. Het consulaat van India is erg strikt met de benodigdheden. Wanneer er ook maar iets van onderstaande mist of niet klopt, kan de aanvraag niet worden ingediend.
 3. Er mag, behalve de handtekeningen, reisdata en (eventueel) een notitie dat u naar Sikkim gaat, NIET op het formulier geschreven worden! Als u iets vergeten bent of een fout hebt gemaakt, MOET u het formulier helemaal opnieuw invullen.
 4. Het is ten zeerste aan te raden een digitale kopie (PDF) van uw aanvraag op te slaan. Als u het formulier online heeft ingevuld en u drukt op ‘print form’, dan zal er een PDF aangemaakt worden van uw aanvraag. Sla deze op!
 5. Bij namen met speciale tekens (zoals ӓ, ë etc.), dient u uw naam te spellen zoals deze onderaan in de informatiestrook van uw paspoort wordt gespeld. Dit is de rij onderaan op de informatiepagina, met de >-tekens.
Aanvraagtermijn:
Normale procedure: 4 tot 7 werkdagen
Spoed procedure: 1 tot 2 werkdagen (let op, kan pas 3 werkdagen voor vertrek worden aangevraagd)

Max. Mogelijkheden:
Zakelijke: Single, double of multiple entry
Toeristisch: Single of double entry
Algemene opmerkingen, LET OP!!!
 • 2 PASFOTOS AMERIKAANS FORMAAT!!  (2 inch x 2 inch). GELIJMD op de eerste pagina in het vakje en op de tweede pagina, onder de datum, linksonder.
 • ELKE VRAAG MOET COMPLEET BEANTWOORD WORDEN!
 • Uw reis pas daadwerkelijk boeken/ ticket kopen wanneer het visum is afgegeven
 • Met name wordt er bedoeld ALLE voornamen, met surname wordt er achternaam bedoeld.
 • Let op! Er wordt twee keer om uw handtekening gevraagd; zowel op de eerste pagina als op de laatste. 
 • Bij Family details, wordt er met name (van vader, moeder en partner), voor en achternaam (initialen worden niet geaccepteerd) bedoeld.
Visumaanvraagformulier
Het visumaanvraagformulier dient online ingevuld te worden www.indianvisaonline.gov.in/visa
Deze print u uit, en ondertekent u 2 maal (onder de foto en op de laatste pagina).
Wij raden dit niet aan, maar eventueel wanneer u het zelf niet lukt kunt u gebruik maken van onze service om het voor u in te vullen. U vult het visumaanvraagformulier handmatig in die bij ons op de website staat. Deze stuurt of e-mailt u naar ons. Wij vullen het voor u in, mailen of sturen het retour naar u, u ondertekent het. Wij vragen dan het visum voor u aan. Een kopie van uw paspoort hebben wij voor de goede afhandeling nodig. LET OP! Dit loopt 1 tot 2 dagen vertraging op. Wij berekenen hier extra kosten voor.

Benodigdheden toerist:
Bij een toeristisch visa, moet er minstens twee maanden zitten, tussen einde vorig visum en aanvraag nieuw visum.
De werkgeversverklaring moet op het briefpapier van het bedrijf, gericht aan het Indiase consulaat zijn. Iets anders wordt niet geaccepteerd.
 • Visa application formulier met originele pasfotos.Gelijmd in het vakje op de eerste pagina en onderaan de tweede pagina, tussen de datum en de handtekening.
 •  Geldig paspoort (minimaal nog 6 maanden na einde visum)
 •  Undertaking, zie formulieren
 • General Declaration, zie formulieren.
 • ‘Alle namen, voor –en achternamen, moeten volledig uitgeschreven worden’ ‘Vergeet niet te tekenen’
 • Engelstalige werkgeversverklaring, gericht aan het consulaat van India (zie adres), hierin moet verklaard worden dat de persoon (volledige paspoortgegevens) werkzaam is voor het bedrijf en dat het bedrijf op de hoogte is van de toeristische reis naar India (inclusief in en uitreisdatum). De brief moet ondertekend zijn en er moet vermeld worden wat de naam en de functie is van de persoon die ondertekent, evenals een telefoonnummer waar deze persoon te bereiken is.
 • Zelfstandigen voegen kopie KvK plus bankafschrift bij.
 • Studenten moeten een Engelstalige brief hebben van de school waarin staat dat men ingeschreven is, en de datum van de reis moet erin vermeld worden. Let op, ook nog een kopie bankafschrift met een positief saldo bijvoegen.
 • Mensen zonder werk (ook huisvrouwen) en pensioen- en uitkeringsgerechtigden voegen een kopie bankafschrift bij waarop de inkomsten zijn vermeld, en met een positief saldo.
 • Boekingsbevestiging, bewijs van reservatie is ook voldoende
 • Bij kinderen onder de 18 jaar moet een recent geboorte uittreksel worden bijgevoegd
 • Wanneer een van beide ouders niet meereist, een brief van de niet mee reizende ouder met goedkeuring en kopie paspoort.
Benodigdheden zakelijk:
Referenties zijn nodig. Graag compleet met bedrijfsnaam, contactpersoon, adres en telefoonnummer!
In zowel de uitnodiging, als de garantiebrief moeten volledige paspoortgegevens vermeld worden.
 • Visa application formulier met 2 originele pasfotos. GELIJMD op de eerste pagina in het vakje en op de tweede pagina, onder de datum, linksonder.
 • Geldig paspoort (minimaal nog 6 maanden na einde visum)
 • General Declaration, zie formulieren. Alle namen, voor –en achternamen, moeten volledig uitgeschreven worden, geen initialen. Vergeet niet te tekenen.
 • Garantiebrief
  • Deze moet gericht zijn aan het consulaat van India (adres staat op onze website), hierin moet vermeld worden:
  • Volledige adresgegevens van het bedrijf, met telefoonnummer
  • Alle paspoortgegevens aanvrager
  • Functie aanvrager
  • Specialiteit aanvrager
  • Dat het bedrijf garant staat voor de kosten van de aanvrager.
  • Doel van de reis, wees specifiek. Alleen ‘business meeting’ (of iets dergelijks) volstaat NIET. Er moet worden uitgelegd wat er besproken gaat worden, met wie en waar.
  • Kamer van Koophandel nummer (NL)
  • Vragen om een multiple entry voor 6 maanden en uitleggen dat er in deze periode meerdere malen naar India gegaan moet worden (incl eventuele reisdata).
  • In reisdatum en uitreisdatum
  • Wie er garant staat voor de kosten
  • Functie en titel van persoon die de bedrijf ondertekent
 • Kamer van Koophandel uitreksel van het bedrijf van Nederland
 • Uitnodigingsbrief:
  Deze moet gericht zijn aan het consulaat van India (adres staat op onze website), hierin moet vermeld worden:
  • Volledige adresgegevens van het bedrijf, met telefoonnummer
  • Alle paspoortgegevens aanvrager
  • Functie aanvrager
  • Specialiteit aanvrager
  • Doel van de reis, wees specifiek
  • Kamer van Koophandel nummer/ registratie nummer (India)
  • Vragen om een multiple entry voor 6 maanden en uitleggen dat er in deze periode meerdere malen naar India gegaan moet worden (incl eventuele reisdata)
  • In reisdatum en uitreisdatum
  • Wie er garant staat voor de kosten
  • Functie en titel van persoon die de bedrijf ondertekent
 • Letter of Incorporation (van het bedrijf uit India)
 • Boekingsbevestiging, reservatie is ook voldoende
Bijzonderheden:
 • Mensen die een ander paspoort bezitten dan het Nederlandse, moeten kunnen aantonen dat ze langer dan twee jaar in NL wonen. Door middel van verblijfsvergunning of recent afgegeven uittreksel van de gemeente met inschrijfdatum.
  Wanneer dit niet aangetoond kan worden, zal de aanvrager op interview op het consulaat moeten komen.
  Daar zal een afspraak voor moeten gemaakt worden.
  Voor beide gevallen is een spoedaanvraag absoluut niet mogelijk.
  Er moet toestemming door het consulaat aan India gevraagd worden, dit duurt 5 tot 10 werkdagen!
 • In geval u 2 paspoorten bezit, dienen er een aantal documenten extra aangeleverd te worden.
  •  Business Visa 6 maanden:
   • Kopie van 2e paspoort.
   • Als u eerder in India bent geweest, een kopie van het laatste, verlopen visum voor India.  (als u nog een geldig visum in uw paspoort heeft, moet deze ongeldig worden gemaakt door het consulaat. Dit kan in 1 dag).
   • Als u nog niet eerder in India bent geweest, een verklaring (in het Engels, gericht aan het consulaat, op bedrijfsbriefpapier etc.) dat u geen geldige visa voor India in uw paspoort heeft.
  • Business Visa 12 maanden:
   Het consulaat is hier zeer streng mee. Het aanleveren van de juiste documenten en betalen voor een 12 maanden visum, is helaas geen garantie van afgifte van een 12 maanden visum en betalingen zijn definitief:
   • Kopie van 2e paspoort (wel moet het 2e paspoort fysiek door het consulaat ingezien worden).
   • Als er geen geldig visum voor India in zit, krijgt u het paspoort direct weer terug en zal de kopie gebruikt worden voor de aanvraag.
   • Als u eerder in India bent geweest, een kopie van het laatste, verlopen visum voor India.  (als u nog een geldig visum in uw paspoort heeft, moet deze ongeldig worden gemaakt door het consulaat. Dit kan in 1 dag).
   • Als u nog niet eerder in India bent geweest, een verklaring (in het Engels, gericht aan het consulaat, op bedrijfsbriefpapier etc.) dat u geen geldige visa voor India in uw paspoort heeft.
 • Wanneer u een uitnodiging heeft van een NGO is een spoed procedure niet mogelijk, eventueel kan de aanvraag ook nog langer dan normaal duren
 • Wanneer u op welke manier dan ook banden heeft met media (tv, krant, muziek etc) is een spoed procedure niet mogelijk, en kan de aanvraag ook langer duren
 • Nederlandse paspoorthouders uit Pakistan, Bangladesh China en Sri Lanka moeten een supplementary formulier invullen, zie formulieren
 • Voor de benodigdheden voor een Employment Visum neem contact met ons op ...